Stichting Raad van Eerste Hulp Diploma

Uw certificerende organisatie in EHBO, First Medic Responder en RvEHD Medic Responder ect.

Welkom bij Stichting RvEHD

Over ons

Sinds 03 juni 2015 is de Raad van Eerste Hulp Diploma, ook wel de RvEHD genoemd, hard aan de weg aan het timmeren om de diploma en certificaten omtrent Eerste Hulp en overige veiligheidsopleidingen naar een hoger niveau te tillen.

De Raad van Eerste Hulp Diploma is een unieke organisatie dat zich inzet voor de verbetering en kwaliteit binnen de semiprofessionele hulpverlening.

De Raad van Eerste Hulp Diploma stelt daarom nieuwe richtlijnen vast voor verschillende opleidingen en werkt hard om nieuwe lesmaterialen te creëren.

Doordat de Raad van Eerste Hulp Diploma nieuwe richtlijnen vaststelt voor verschillende opleidingen, bieden wij de hulpverleners de juiste diploma’s of certificaten aan.

Deze diploma’s of certificaten voldoen aan de regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 maart 2012, nr. BVE/Stelsel/294391, houdende vaststelling van modellen en technische veiligheidseisen voor diploma’s en resultatenlijsten mbo.

De Raad van Eerste Hulp Diploma accrediteert ook organisaties en stelt richtlijnen vast voor instructeurs, examinatoren en slachtofferfiguranten.

De Raad van Eerste Hulp Diploma houdt zich niet alleen bezig met het examineren en ontwikkeling van nieuwe richtlijnen, maar pleit er ook voor om het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zover te krijgen dat er inzichtelijke wettelijke kaders komen en een registratiesysteem voor semiprofessionele hulpverleners. Wij zijn van mening dat de Raad van Eerste Hulp Diploma een morele verplichting heeft naar burgers en hulpverleners om iedereen hierin te beschermen en bij te staan.

Er zijn te veel hulpverleningsorganisaties en hulpverleners in Nederland en daarbuiten die zich inzetten voor de medemens, maar die echter niet voldoen aan de juiste certificering of diploma’s, maar wel de medemens helpen, wat tot ernstige gevolgen kan leiden zowel voor de patiënt als organisatie.

De Raad van Eerste Hulp Diploma werkt ook hard samen met verschillende grote verzekeraars om een passende (hulpverleners) verzekering te ontwikkelen, om de hulpverlener hierin te beschermen in de uitvoering van zijn taak.

 

Digitale ontwikkeling

De Raad van Eerste Hulp Diploma werkt hard aan een nieuw systeem voor o.a.

 • Registratie diploma en certificaten
 • Digitaal examineren voor examinatoren en organisatie
 • Uitgeven van diploma’s en certificaten/ het bestellen van duplicaten
 • Persoonlijk account voor het bijhouden van o.a.
  • Diploma gegevens
  • Opleidende organisatie
  • Bestellen van kopieën
  • Het volgen van je proces van aanvraag examen tot verstrekken van diploma
  • Wekker functie voor verloop diploma en/of herhaling
  • Controlefunctie voor derde geldigheid van je diploma
 • Registratie voor hulpverleners
 • Afsluiten voor hulpverleners verzekering
 • Blacklist voor hulpverleners en organisatie