AVG

Op de website www.rvehd.nl staat het geactualiseerde privacy beleid van Raad van Eerste Hulp Diploma.

Ten behoeve van de Certificering en Hercertificering, inclusief beveiligde accounts van diplomahouders en inclusief de aansprakelijkheidsverzekering, worden persoonsgegevens opgeslagen. Uiteraard alleen met instemming van betrokkenen. In verband met de nieuwe regelgeving zal via opleiders, opleidingsinstituten en per mail opnieuw om accordering worden gevraagd. Voor zover van toepassing zijn, of worden, verwerkingsovereenkomsten met partijen afgesloten.

De stichting heeft dit jaar de gehele nieuw onlinesysteem aangeschaft en extra beveiligd. Opnieuw is gekeken naar de noodzakelijke persoonsgegevens en wie daar intern bij betrokken moet zijn. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend als onderdeel van de vrijwilligersovereenkomst. Jaarlijks wordt de veiligheid van de ICT en de beveiliging van gegevens via een audit gecontroleerd. 

U treft een tweetal documenten aan:

AVG Beleidsdocument 2018

Verwerkingsovereenkomst 2018

Contact

Stichting Raad van Eerste Hulp Diploma
Corkstraat 46
3047AC Rotterdam